Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Terapihuset AS i Fredrikstads idylliske Skjærviken

Blog

Har du blitt utsatt for vold eller overgrep?

Posted on October 22, 2015 at 5:48 AM Comments comments (165)

Har du blitt utsatt for vold eller overgrep?

Ønsker du deg ut av angsten og tilbake til det spontane og fri?

10% av oss har blitt utsatt for seksuelle overgrep og enda flere har blitt utsatt for vold! Dette skjer overalt i private hjem bak lukkede dører og ute på gaten. Mange sliter med sosial angst og nære relasjoner etter dette. Nå har jeg endelig bestemt meg for å gjennomføre noe jeg har tenkt på i flere år.

Jeg har hatt en ide om at jeg vil kombinere alt jeg kan inn i denne gruppen for å styrke deg så godt som mulig til å møte hverdagen igjen. Dette vil jeg gjøre ved å kombinere flere psykoterapeutiske metoder, øvelser og selvforsvar inn i samme gruppe. Vi skal øve på livet i et trygt rom med deling, rollebytter, samhold og selvforsvar. Du vil lære flere måter å sette grenser og forsvare deg på. Samtidig som vi bearbeider det du har opplevd. Hver gang vi møtes holder vi på i tre timer, slik at vi får god tid til de forskjellige sekvenser.

Her hos meg i denne gruppen vil jeg i et trygt rom og miljø bearbeide din opplevelse og livssituasjon her og nå. Hvordan begrenser dette ditt liv? Hva har det gjort med ditt selvbilde? Din angst der ute på gaten eller i det miljøet du har blitt utsatt for vold og/eller overgrep.

Jeg vil lede deg og gruppen trygt skritt for skritt igjennom alle de prosesser og aspekter som er og blir berørt av din opplevelse. Som Gestaltterapeut MNGF og psykodramatiker vil jeg lose deg og gruppen hele veien både som gruppe og individ.

Livets scene gir deg mulighet til å øve på å sette gode grenser for deg selv, øke selvrespekt og styrke deg som person.

Selvforsvar, jeg har flere års trening med kampsport/selvforsvar, Tae Kwon Do. Kanskje er jeg den eneste som er Gestalt psykoterapeut og psykodramatiker som tilbyr gruppe med denne kombinasjonen.  I denne gruppen vil jeg gi deg/dere trening i selvforsvar gjennom hele perioden. Slik at du for hver gang du har vært på gruppen går hjem med en eller flere nye hensiktsmessige måter og metoder du kan beskytte deg selv på.

Gruppen vil gå over ti ganger (10 uker) av tre timer, totalt 30 timer.

Pris 5.950,- for hele perioden på ti kvelder over ti uker totalt 30 timer. Beløpet kan deles opp etter avtale.

For mer informasjon om tid og sted ta kontakt medd Ann Christine S. Jørgensen MNGF PIN NFP på mobiltelefon 915 42 757. Av hensyn til enkelte deltakere annonserer jeg ikke når vi skal møtes. Sted på Majorstuen, en dag i uken i ti uker.                      

Oppstart så snart det er nok påmeldte til å starte gruppen, når gruppen er i gang vil gruppen leve videre og ta inn nye gruppedeltakere fortløpende, slik at om du ønsker å gå flere runder er det rom for kontinuitet. Du forplikter deg til 10 ganger av gangen. Av hensyn til de som er utsatt for seksuelle overgrep vil det bli rene kvinnegrupper. Det er også mange menn som er utsatt for overgrep og vold, jeg er åpen for å starte opp en gruppe også bare for menn.
Gestaltsenter.no ønsker deg velkommen!

 

Hva om du kunne velge annerledes? Nye selvutviklinggrupper og tilbud med workshop

Posted on August 20, 2015 at 4:27 PM Comments comments (8)
SELVUTVIKLING - GRUPPER 
Flere grupper starter høsten 2015 - for deg og søkere til NGI, studenter og andre som vil utforske og utvikle seg selv! 
 
Gruppe I
Vi vil ha fokus på selvutvikling i relasjon. Ofte møter vi på utfordringer fordi det svikter i kommunikasjon. Hvordan påvirker jeg mine omgivelser? Hvem blir jeg i møte med deg?
I relasjon hjemme, til familien, til venner og på jobben
Vi vil ha øvelser som gjør deg bevist ”JEG OG DU” møte
Det vil være praktiske øvelser med bevegelse i gruppen slik at vi kommer her og nå. Med økt fokus på kroppen og hvordan det kjennes ut og hva du får behov for. Økt ”AWARENWESS”
Etter disse tre  dagene vil du være mer bevist på dine mønstre og du får muligheten til å bli mer tydelig og direkte, samtidig som du tilpasser din kommunikasjon til den du er i relasjon med.

Gruppe II og III
Denne gruppen egner seg for alle som vil arbeide med seg selv og sitt livs tema. Vi bærer alle med oss noe fra fortiden, her får du tid og rom for å utforske dine mønstre og ubevisste valg. Mulighet til å øke ”awareness” slik at du kan være bevisst dine handlinger og velge det som er godt for deg.

Gruppe IV (Workshop – over to helger)
Livets Scene – to workshop helger, her vil jeg kombinere gestaltterapi og psykodrama, det vil si at i løpet av disse to helgene vil du få mulighet til å spille ut dine temaer i enda større grad, med scene og medspillere fra gruppen. Basert på Jacob Levy Moreno sin metode, teori og filosofi. Jeg er både gestaltterapeut og psykodramatiker MNGF, Medlem Norsk Gestaltterapeut Forening, MPIN – Medlem Norsk Psykodrama Forening og forsikret gjennom Norsk Forbund for Psykoterapi.  

COACHING – PSYKOTERAPI – SAMTALETERAPI
Timer for opptak*
 16, 24 og 36 timer

NÅR?

Gruppe I - fredag 28. august, kl. 17.30 - 21.00 lørdag 29.kl. 9.30 - 16.30 og søndag 30. august. kl. 9.30 - 16.30

Gruppe II - , oppstart  21. september 8 ganger hver 14. dag kl. 17.30 – 20.00

Gruppe III - , oppstart 22. september 8 ganger hver 14. dag kl. 12.00 – 15.00

Gruppe IV - to helger: Fredag 18. september – søndag 20. september og fredag 9. oktober – søndag 11. oktober. (fredag kl. 17.30 - 21.00 lørdag kl. 9.30 - 16.30 og søndag kl. 9.30 - 16.30 )

På lørdager og søndager er det satt av tid til lunsjpause, både butikker og andre tilbud i nærmeste kvartal som også er åpent på søndager! Lunsjpausen starter ca. 12.30, avhengig av gruppens prosess, og varer 45 minutter.

Sted
Gestaltsenter.no
Majorstuen, Dybwadsgate 3b
0367 OSLO

Pris
Gruppe I Kr. 3.000,- 16 timer
Gruppe II kr. 3.800,- 24 timer
Gruppe III kr. 3.800,- 24 timer
Gruppe IV Workshop kr. 4.500,- 36 timer

Leder
Ann Christine S. Jørgensen
Gestaltterapeut  MNGF og Psykodramatiker
Mobil 915 42 757

Påmelding

*) Antall timer som teller ved søknad om opptak til 4årig gestaltterapi-utdanning ved NGI

Selvutvikling - relasjoner Hvem blir jeg i møte med deg?

Posted on June 27, 2013 at 11:35 AM Comments comments (4)
Vil du finne ut av hvordan du påvirker andre og blir påvirket?
Jeg har en intensiv selvutviklingsgruppe lørdag 10. og søndag 11. august sentralt i Oslo. Teller 15 timer til opptak på Gestaltstudie ved NGI.

Selvutviklingsgruppe –relasjoner - kommunikasjon

Vi vil ha fokus på selvutvikling i relasjon. Ofte møter vi på utfordringer fordi det svikter i kommunikasjon.
 
Hvordan påvirker jeg mine omgivelser?
 
·       Relasjon hjemme til familien
·       Relasjon til venner
·       Relasjon på jobben

Maks 12 deltakere i denne gruppen

Vi samles i Norsk Gestalt Institutt sine lokaler 
Pilestredet 75 - 0354 Oslo

Påmelding ring Ann Christine 915 42 757 
Eller send en mail: [email protected]


Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF

COACHING – PSYKOTERAPI – SAMTALETERAPI 

Behandling avhengighet? Hvor lang tid tar det?

Posted on June 23, 2013 at 10:18 AM Comments comments (5)
 
Hvor lang tid tar det?
 
Det varierer, avhengig av klienten sin motivasjon og hvilken avhengighet det er snakk om. Røyking for eksempel har jeg en god del erfaring med, da jeg selv har sluttet tre ganger, og har vært veldig styrt av den i flere år av mitt liv. Her har jeg hjulpet flere, og det på relativt kort tid.
 
 
Min erfaring er at klienten må eie valget om å slutte, ellers blir det bare en pause med tilbakefall. Når klienter kommer til meg er de som regel motiverte for en endring og da blir resultatet slik de ønsker. I min tilnærming i møte med klienten er det AWARENESS prosesser hele veien. Slik at vi får økt bevissthet og forståelse av hva, hvordan og hvorfor vi gjør de valgene vi gjør. Slik at det kan integreres nye valgmuligheter.  Når disse triggerne er kjente for klienten, da først er det mulig å gjøre en bevisste valg og endring.  
 
 

Hvordan hjelper denne behandlingsformen?

Posted on June 18, 2013 at 12:46 PM Comments comments (4)
Hvordan hjelper denne behandlingsformen?
 
I Gestaltterapi arbeider vi med å øke awareness, bevisstheten til klienten. Ved å hjelpe klienten til å bli bevist på sine mønstre og handlinger kan vi åpne fornye valg og muligheter.  Hele klienten er i fokus. Vi ser på klienten hvordan de kan knyte seg eller åpne seg. Med forsterkende øvelser gjør vi klienten mer bevist at de for eksempel biter seg i leppen, eller holder seg fast kan være eksempler på det. Ved å forsterke fenomenet kommer det ofte frem hva som ligger bak det de holder på med. Det blir en reise sammen med meg som terapeut, der vi utforsker hva som ligger bak. Inne i ditt indre landskap, får kroppslige uttrykk og fortrengte følelser frem. På denne måten vil vi finne nye resurser i deg som du kan benytte til å styrke deg selv videre i dine prosesser og valg.     
 

Avhengighet - hva hjelper?

Posted on June 7, 2013 at 8:43 AM Comments comments (112)
Sist uke var det 31. mai, røykfrie dag!
Jeg hadde en spalte i Dagbladet sitt temabilag som handlet om avhengighet, jeg vil dele med dere hva jeg skrev, følg meg noen dager fremover og se jeg kan hjelpe deg :-)
 
Hva gjør deg avhengig?
Å være avhengig av noe har ofte en grunnleggende sosial trigger, dette kan være ønske om tilhørighet i en gruppe, angst,depresjon med mer. Dette er kjernespørsmålet til prosessen, så her er det viktig at en jobber med prosessen(e) over tid. Slik at klienten ikke bare slutter med noe og begynner med noe annet eller faller tilbake i sitt gamle mønster. Det er viktig at klienten selv finner sine svar og eier de valgene som blir gjort underveis i prosessene. Det blir et tomrom som også trenger fokus.
 
 

Hensikten med COACHING hva er det?

Posted on April 25, 2013 at 10:16 AM Comments comments (3)
Coaching ?
Hensikten med gestaltcoaching er å støtte individets evne til å oppdage muligheter, slik at du kan gjøre gode og hensiktsmessige valg og derved påvirke egen livssituasjon. Det er først når du forstår hva som faktisk foregår at det er mulig å forandre det!
Gestaltcoaching = prosesscoaching, dvs at fokuset er på det som skjer i prosessen mellom deg og meg. Metoden er erfaringsbasert, og vi tror at muligheten for endring og utvikling ligger i å få innsikt i det som faktisk er eller skjer. Du øver på livet i ett trygt rom i en trygg relasjon med taushetsplikt!
Dette innebærer at oppmerksomheten i prosessen er på hele mennesket; tanker, følelser og kropp.
Ann Christine S. Jørgensen MNGF, Timeavtale ring 915 42 757

Hva er og skiller mindfulness, coaching og psykoterapi?

Posted on February 20, 2013 at 4:32 AM Comments comments (0)
Mange kaster seg på populærbegreper og markedsfører seg med dette!.

Det er selvfølgelig ikke så rart å forstå, da vi stort sett er avhengig av å bli sett og hørt for å leve og overleve. Når vi ikke blir sett eller hørt så er det ofte en brist i kommunikasjonen. Ett brudd som gjør at det bilde du ønsker å formidle ikke blir det sammen bilde som mottaker opplever. Vi fanger opp mye mer enn ord, kroppen din snakker, fargene du bruker, ordene, kraften i ordene, øynene dine og lukten din. Alle våre sanser er med oss når vi gjør valg, både bevist og ubevisst. Er du bevist hva du formidler? Ofte har vi ubevisst kroppsspråk og handlingsmønstre som vi har tilegnet oss i oppveksten. Uansett om det gjelder firma, grupperinger eller enkeltpersoner. Vi vil bli sett og vi vil bli hørt! Spørsmålet er hvordan får vi dette til slik at vi oppleves slik vi ønsker å bli oppfattet? Vi trenger å øve på vår relasjon med andre!

Med mine erfaringer og kompetanse vil jeg her på en veldig enkel måte forøke å gi deg ett enkelt bilde av hva du kan forvente i forhold til hvilken metode/behandlingsform du oppsøker i denne jungelen av tilbud av praktiserende coacher og terapeuter. 
For å kunne velge rett kan du til å begynne med tenke over hva er det jeg ønsker og hva trenger jeg? Definer så godt det lar seg gjøre hvilken endring du søker. Når i livet ble dette ett tema for meg? Hvor dypt sitter smerten, sorgen, sinnet eller angsten? 
Når du har en tanke om hvor dypt dette sitter i kroppen din blir valget enklere. Det er her du gjør valget I forhold til hvor dypt du trenger å jobbe med deg selv. Når du har dette klart for deg kan du tenke over hvor mye er jeg villig til å jobbe med meg selv for å oppnå denne endringen? Og hvor mye resurser har jeg til rådighet for å få dette til? Ved å ha en mening om hvor mye resurser du har til rådighet vil dine muligheter og begrensinger bli tydelige for deg, og du har mulighet til å kunne oppsøke forskjellige alternative behandlingsformer. 

Mindfulness, handler om øyeblikket, det å være tilstede her og nå! Dette er ett samlebegrep og er en enkel bevisstgjørende behandlingsform som lar deg komme i kontakt med dine behov her og nå, øke din tilstedeværelse i øyeblikket og åpner for en lettere endring i livet ditt. Dette er nyttig om du har vaner du ønsker å legge av deg eller integrere i livet ditt. Om det er noe du trenger å forberede deg til og så videre. Mindfulness er utviklet for å øke din prestasjonsevne, bevare konsentrasjonen, forebygge stress og styrke din arbeidsglede. Konkrete metoder hjelper deg til å få forbedret fokus, lavere stressnivå og mentalt overskudd. Mindfulness er også kjent som oppmerksomhetstrening og konsentrasjonstrening. Det handler om å være til stede her og nå i øyeblikket. 

Coaching, å være coach er ikke en beskyttet tittel! Her går vi litt dypere i verdiene dine, og det er flere retninger å forholde seg til. For å velge en coach vil jeg anbefale deg å ringe litt rundt og snakke litt om hva du ser for deg som behov, da vil du finne ut om den du snakker med har en bakgrunn og utdannelse som passer deg og ditt livssyn. Jeg tenker at alt kan bli indoktrinert, men du vil ikke eie resultatet. Så det kan være smartere å bruke noe mer tid og få hjelp til å finne svaret i deg selv, med hjelp av en coach som ser deg og holder prosessen din. Flere har gått Coach utdannelse, men dette er ikke en beskyttet tittel! Be om relevant informasjon i forhold til kompetanse og hvilken grunnleggende teori de arbeider etter.

Psykoterapi, Psykoterapeuter har heller ingen tittelbeskyttelse! Det er mange retninger med forskjellige tilnærmingsmetoder innenfor psykoterapien. For å kvalitetssikre deg og for å få en oversikt over de forskjellige retningene og metodene innen psykoterapi kan du kikke på NFP - Norsk forbund for psykoterapi www.psyko-terapi.no her vil du finne linker videre til de forskjellige psykoterapiretningene. Som igjen har lister over praktiserende psykoterapeuter som har fullført en utdannelse med eksamen og er forsikret. Dette vil være en kvalitetssikring for deg. Disse anbefalte psykoterapeutene har selvfølgelig taushetsplikt og er også pålagt faglig veiledning og videre etterutdanning. Slik at de til enhver tid er oppdatert i sitt fag og inne i ett faglig miljø. Godkjente psykoterapeuter er kompetente til å arbeide med deg som klient og vil gi deg terapi som går i dybden og kan jobbe med de tunge temaene i ditt liv. NB! viktig OBS! er at jo dypere du jobber i terapi, jo bedre blir det for deg på lang sikt. I psykoterapi vil du kunne jobbe så dypt at det blir varige endringer.   

Oppsummering om du ser for deg ett isfjell, så vil mindfulness hjelpe deg med å bli kvitt snøen og noe av isen. Når du går til en coach vil du komme litt dypere og kanskje til og med komme inn på litt terapeutisk arbeid, her vil du få bort isen og fjellet viser seg. Psykoterapi her åpner vi opp dypt lagret smerte, angst, sorg og traumer gjennom prosesser som lar deg komme forbi panseret du har, fjellet, vi lager sprekker og åpner opp prosesser som vi igjen lukker med å fylle på nye erfaringer og valgmuligheter. Sprekkene blir fylt slik at det er rom for vekst med nye farger og verdier. Metodene for å gjennomføre psykoterapeutiske behandlingen er forskjellig. En fellesnevner er at kroppen er med i prosessen, slik at hele du er med, med alle dine sanser. Det er ved å arbeide med hele deg du vil komme videre.   
Jeg tenker også at om du aldri har vært i terapi og finner det litt skummelt så er du ikke alene. Det er veldig viktig for at du skal føle deg trygg at du kontakter kanskje flere spør og prater litt om ditt tema, slik at du får anledning til å kjenne etter om dere får en kontakt som føles god for deg. Da kan dere bygge grunnmur sammen. Etter hvert vil relasjonen åpne for å bearbeide alvorligere for så å kontakte dine dypt lagrede utfordringer som stopper deg fra å ha ett rikt godt liv. 
Hos meg vil du bli møtt med åpenhet, forståelse og varme. Vi begynner der du er nå og du finner veien din med min hjelp og støtte. 

Ring meg gjerne for en prat og avtal time på 91542757 
Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF [email protected]